Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku özellikle medeni hukuku, iş hukuku, ticaret ve şirketler hukuku ile fikri mülkiyet hukukunu içerir ve ekonomi hayatında düzenleyici bir görevi vardır. Bu, ilk etapta ekonomik hayata katılan aktörler ile devlete olan hak ve yükümlülükleri arasındaki yasal ilişkilerin netleştirilmesi ve belirtilmesi anlamına gelir.

Ticaret hukuku avukatı ve ticaret ve şirketler hukuku uzman avukatı olarak Prof. Dr. Ali Yarayan, ticaret hukuku alanında ele alınabilecek çeşitli konularda sizi bilgilendirebilir.

Ticaret hukuku ağırlıklı olmak üzere Prof. Dr. Ali Yarayan’ın hukuk bürosu çok çeşitli hizmetler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İş hukukunun yanı sıra (örneğin işten çıkarma davaları, tazminatla veya fazla mesai ilgili sorular), ticaret ve şirketler hukuku alanında da  örneğin Alman Limited Şirketinin (GmbH) kurulması ve farklı sözleşme biçimlerinin (örneğin şirket alım sözleşmesi, yatırım sözleşmesi, işbirliği veya ortaklık sözleşmesi gibi sözleşmelerin) tasarlanması ve incelenmesi ağırlıklı olarak çalışılan alanlardandır. Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki tüm meselelere ek olarak, hukuki danışmanlık aynı zamanda sınır ötesi meseleleri de kapsamaktadır, özellikle de Alman ve Türk şirketleri arasında. Türk limited şirketlerin kurulması da hukuk büromuzun destek verdiği bir alandır.

Ayrıca Sn. Prof. Dr. Ali Yarayan size alacak takibi konusunda (örneğin kredi kontrolü, yabancı mahkeme kararlarının Almanya’da tanınması ve tenfizi (özellikle Türkiye’den gelen kararlar gibi) veya adli işlemlerle ilgili konularda bilgi verir.

Bundan ötürü rekabet hukuku, marka hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanları da hukuk büromuzda ele alınır. Rekabet ihtilaflarında (örneğin ürün sahteciliği durumunda) ve marka ihtilaflarında veya fikri mülkiyet hukukunda olsun: Prof. Dr. Ali Yarayan iş, marka, rekabet ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında 15 yıldan fazla bir süredir avukatlık yapmakta ve hedeflerinize ulaşmada kararlılıkla sizi destekler. Hukuk büromuzun çalışma alanları aynı zamanda sınai mülkiyet haklarının pazarlanması, özellikle de lisans ve işbirliği anlaşmalarını düzenlemeyi de kapsar.

Ayrıca Prof. Dr. Ali Yarayan sizi sözleşme hukuku kapsamında ticari sözleşmelerin düzenlenmesinde ve gözden geçirilmesinde (örneğin şirket satın alma sözleşmelerinde, hisse satın alma veya ticari temsilci ve lisans sözleşmelerinde) ve genel işlem koşullarının tasarlanmasında ve incelenmesinde destekler. Bu hukuk alanlarında dava öncesi ve dava aşamasında da oldukça büyük tecrübelere sahibiz.

Yukarıda adı geçen hususlarda herhangi bir desteğe mi ihtiyacınız var veya ekonomik ve ticari alanlarda daha fazla hukuki konulara yönelik sorularınız mı var? Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve iş hukuku ve ticaret hukuku konusundaki uzmanlığı ile Prof. Dr. Ali Yarayan sorun ve sorularınızda yardımcı olmaktan mutluluk duyar.