Alacak Takibi

Türk asıllı Avukat Prof. Dr. Ali Yarayan aşağıda sayılan alacak takibi hususlarında çalışmaktadır:

  • Alacakların idaresi
  • Cari kredi değerlendirmesi
  • Kararların, senetlerin vs. hızlı şekilde uygulanmasını sağlamak
  • Yabancı ülke kararlarının tanıma veya tenfizi davaları (özellikle Türk mahkemelerinin kararları)
  • İlâmsız icra takibi