Rekabet Hukuku, Marka Hukuku ve Telif Hukuku

Türk asıllı Avukat Prof. Dr. Ali Yarayan aşağıda sayılan rekabet hukuku, marka hukuku ve telif hukuku hususlarında danışmanlık ve vekillik yapar:

  • Rekabet hukuku ve arka davalarında, özellikle de bir Türk şirketinin bulunduğu durumlarda (örneğin Türk şirketi tarafından gerçekleşen bir marka ihlali durumunda)
  • Eser üzerindeki telif haklarının, özel olarak veri tabanlarının korunması
  • Fikri ve sınai hakların korunması, lisans verme ve işbirliği anlaşmalarında danışmanlık

Söz konusu fikir ürünleri (ticari markalar, tasarım patentleri, faydalı modeller, patent ve telif hakları) kendilerine özgülenen yasal koruma yolları ile eser sahibine münhasır bir hak sağlamaktadır. Bu haklar yalnızca eser sahibi ve/veya lisans sahipleri tarafından kullanılabilir. Hakların başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılması tamamen kanuna aykırı bir durum oluşturmaktadır. Bu hakların kullanımının hukuksal açıdan sınırlanmaları ve eser sahibinin iznine gerek duymaksızın kullanımının mümkün olduğu durumlarda söz konusudur. Telif hakkının hak sahibinin iznine gerek duymaksızın eserinden alıntı yapılmasına olanak veren istisnalara örnek olarak, kişisel kullanım, araştırma nedeniyle eserin kopyasının yapılması ve kanunlarda belirtilen diğer istisnalar verilebilir. Ayrıca bilgi edinme özgürlüğü ve temel haklar ve insan hakları da hak sahibinin bahsedilen münhasır haklarını sınırlamaktadır.

Türk asıllı Avukat Prof. Dr. Ali Yarayan’ın marka hukuku ve telif hukuku alanında farklı yayınları bulunmaktadır. Kendisi yaklaşık on yıldır marka ve telif hukuku alanlarında Avukat olarak çalışmaktadır. Keza bundan ötürü fikri mülkiyet hukuku için Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu Uzmanıdır.