Türk Hukuku Araştırma Merkezi Erlangen-Nürnberg Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Yarayan, Friedrich-Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg’deki Türk Hukuku Araştırma Merkezi Başkanı’dır. Bu görevinde Türk hukukuyla ilgili mütalaa da yazmakta.

Prof. Dr. Mathias Rohe, M.A., ve Prof. Dr. Kemal Şenocak, LL.M, ile birlikte Alman-Türk hukuk eğitimine önem verilmektedir. Bundan dolayı aşığıda adı geçen projeler planlanmaktadır:

  • Öğrencilere yönelik yoğunlaştırılmış eğitim ve öğretim faaliyetleri.
  • Hukuk uygulayıcılara yönelik yoğunlaştırılmış eğitim ve öğretim faaliyetleri (örneğin avukatlar, şirket hukukçularına yönelik, bunların Türk hukuku hakkında temel bilgi edinip Türk hukuk dilini öğrenmeleri için).
  • Öğrenci ve uygulayıcılara yönelik sempozyumlar- (örneğin iş hukuku, rekabet hukuku, aile ve miras hukuku alanlarında).

Bu bağlamda Ekim 2013 ayında Prof. Dr. Ali Yarayan’ın „Türk Medenî Hukuku – Temel Bilgiler“ (Almancası: „Türkisches Zivilrecht – Grundlagenwissen“, 670 sayfa) isimli ders kitabı yayımlanmış olup kullanılabilecektir (bkz. http://www.yetkin.com.tr/p/2286/turk-medeni-hukuku-temel-bilgiler).

Bilimsel olarak da Türk Hukuku Araştırma Merkezi’nde aşağıdaki projeler planlanmaktadır:

  • Alman-Türk doktora tezlerinin kabulü.
  • Türk mevzuatının Avrupa Birliği kurallarına uygunluğunu denetlemeye odaklı uzmanlık merkezi.
  • Türk hukuku ile ilgili monografi dizisi, kısmen de Alman hukuku ile karşılaştırmalı olarak