Ticari İlişkiler

Almanya dünyaca kabul edilen bir teknoloji ülkesidir. „Made in Germany“ tabirinin dünya piyasalarındaki prestiji tartışmasızdır. Birçok Alman şirketi bu teknolojiyi Türkiye piyasasında da pazarlamak amacını gütmektedir. Keza Türkiye piyasası imalat konusundaki cazipliği ve ortadoğuya olan yakınlığından dolayı Alman şirketlerine sayısız imkanlar sunmaktadır. Nitekim Türkiye ekonomisinin son yıllardaki büyüme rekorları kırması Alman şirketlerinin ilgisini arttırmaktadır. Türkiye bugün kazanç vaat eden ve büyüyen bir ülkedir.

Bu arada birçok Türk şirketi de içpiyasadaki bu gelişmeden faydanalıp büyüdüler. Gelişen bu Türk şirketlerinin bir kısmı, sadece kendi çekirdek alanlarında değil (örneğin inşaat, tekstil ve seyahat sektörü), aynı zamanda Almanya’nın deneyimli şirketleri aracılığıyla Alman teknolojisini Türk içpiyasasına kazandırmak gayretindedirler. Bu alanda gerçekleşen ticari ilşikiler genel itibariyle bir işbirliği sözleşmesi veya distribütörlük şeklinde yapılmaktadır. Bunların dışında birlikte şirket kuruluşları da (joint venture) uygulanan yöntemlerden biridir. Böylece örneğin Alman şirketi teknoloji ve know-how’unu birlikte kurulmuş joint venture şirketine aktarmakta ve Türk şirketi de finansman sağlamaktadır. Elde edilen kazanç şirket hisselerine göre dağıtılmaktadır.

İşbirliğinin başka bir alternatifi ise Türk ürünleri için Almanya’da piyasa bulmaktır.

Bu tür işbirliklerinin kurulması için Avukat Prof. Dr. Ali Yarayan hem Almanya’da hem Türkiye’de doğrudan devreye girebilmekte ve size, kurmuş olduğu bağlantıları sayesinde hedefe en kısa yol üzerinden hızlı bir şekilde ulaştırabilmektedir. Bu sayede gerçekleşen Türk ve Alman şirketlerinin işbirlikleri, özellikle yenilenebilir enerji, inşaat ve seyahat sektöründe çok cazip kazanç imkanları sunmaktadır.